• 61165603_2427235223982691_3539319923991904256_n

  Box 6k

  700.00EGP
  61165603_2427235223982691_3539319923991904256_n

  Box 6k

  700.00EGP

  kahk agameya &  plain & goz & malban & agwa  & agameya goz+ petit fours

  + sables  + nashader biscuits + ghoriba + Ma’amoul + barazeq

   

 • 57804ce1-075e-4bbd-9723-75448334e0b6

  Box 4k

  500.00EGP
  57804ce1-075e-4bbd-9723-75448334e0b6

  Box 4k

  500.00EGP

  kahk agameya &  plain & goz & malban + petit fours + sables  + nashader biscuits + ghoriba

   

 • f7c9229d-4480-4ccb-9861-c7b78e418577

  Box 2k

  260.00EGP
  f7c9229d-4480-4ccb-9861-c7b78e418577

  Box 2k

  260.00EGP

  kahk agameya &  plain + petit fours /sables  + nashader biscuits

  Net 1.600 kilo

  With box 2.500

 • 0d0a2b55-f3f9-436c-a345-377203c050d9

  Ghoriba

  150.00EGP
  0d0a2b55-f3f9-436c-a345-377203c050d9

  Ghoriba

  150.00EGP

  Net 0.700 kilo

  With box 0.950 kilo

 • f5f78f9a-e44b-4800-9d55-7bd2a5a4f731
  f5f78f9a-e44b-4800-9d55-7bd2a5a4f731

  khak Agameya Goz

  150.00EGP

  Net 0.800 kilo

  With box 1.120 kilo

 • 8e806339-2760-44e8-ab91-71bb8195d3f4

  Kahk Goz

  210.00EGP
  8e806339-2760-44e8-ab91-71bb8195d3f4

  Kahk Goz

  210.00EGP
 • 60b28117-d06b-47a2-8313-08029c45504f

  Kahk Agameya

  130.00EGP
  60b28117-d06b-47a2-8313-08029c45504f

  Kahk Agameya

  130.00EGP

  Net 0.800 kilo

  With box 1.120 kilo

 • eae07830-36d1-4f02-927d-3c6ce97bfbe7

  Kahk Agwa

  120.00EGP
  eae07830-36d1-4f02-927d-3c6ce97bfbe7

  Kahk Agwa

  120.00EGP

  Net 0.800 kilo

  With box 1.120 kilo

 • 6666

  Kahk Malban

  120.00EGP
  6666

  Kahk Malban

  120.00EGP

  0.800 kilo

 • 19ebb9ea-618e-4c82-ba21-1046d411a441

  Plain Kahk

  130.00EGP
  19ebb9ea-618e-4c82-ba21-1046d411a441

  Plain Kahk

  130.00EGP

  Net 0.800 kilo

  With box 1.120 kilo